KIJK OP DAKEN,
EEN WERELD AAN MOGELIJKHEDEN

De toekomst van het dak volgens Kingspan Unidek

In deze aflevering van ‘Kijk op het Dak van Morgen’ vertelt Ferry Schaap, Key-accountmanager Platdak Isolatie Kingspan Unidek, hoe hij het dak van de toekomst ziet. In de serie ‘Kijk op het Dak van Morgen’ geven de bedrijven die aangesloten zijn bij TotaalDakConcept hun visie op de toekomst van het platte dak. Doordat er steeds meer functies aan het platte dak worden toegevoegd, wordt het belang van integrale kwalitatieve dakconstructies steeds belangrijker. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Welke rol speelt het klimaat? Welke oplossingen worden bedacht om de problemen van morgen het hoofd te bieden? Kortom, een blik in de toekomst van het platte dak.

Ferry Schaap is er zeker van: “Er zullen steeds hogere eisen gesteld worden aan isolatiematerialen, omdat er steeds meer gebeurt op een plat dak. Met betrekking tot de gele daken, de energiedaken, de intensieve en extensieve groendaken, maar ook de blauwe daken. Er komt steeds meer druk te liggen op de opvang en regulering van het hemelwater. Vooral in stedelijke gebieden: afgifte bij droogte en opvang bij overschot. Groene daken dragen bij aan biodiversiteit en verkoeling. Gele daken helpen bij duurzame energieopwekking.”

Vernieuwing

Er zijn maar weinig bouwoppervlakten die de laatste jaren aan zoveel vernieuwing onderhevig zijn, zoals het platte dak. Volgens Ferry Schaap is dat ook van invloed op de constructie. Aan een traditioneel dak worden minder hoge eisen gesteld dan aan de constructie van een groendak of parkeerdak. “Dat betekent dat we met onze isolatieplaten naar zwaardere druksterktes toegaan. Dat kan heel goed met EPS. Je kunt zeggen dat de druksterkte en gebruiksklasse in dit kader afhankelijk zijn van de functie van het dak. We zien de ontwikkelingen op het dak. We zorgen er voor dat we door voortdurende innovatie de toekomst een stap voorblijven. Vroeger legde je een bitumen of PVC-laag op het dak en dat was afdoende. Dat gebeurt nog steeds, maar er moet nu wel nadrukkelijker gekeken worden naar wat er op dat dak gebeurt. Met de toename van functies wordt het dak van nu immers zwaarder belast. De risico’s en vooral de impact bij lekkage zijn tegenwoordig ook vele malen groter. Een lekkage oplossen wordt namelijk ook complexer, kost meer tijd en dus geld. Dan wil je dat de basis goed is en worden de eisen hiervoor hoger.”

Circulariteit

In de toekomst van het platte dak is de energetische kant van het dak van blijvende betekenis. Circulariteit is daarbij belangrijk. “Dat past ons goed. Onze focus ligt al geruime tijd bij circulariteit”, zegt Ferry “EPS is een volledig recyclebaar isolatiemateriaal. Al tientallen jaren. Een kale EPS-plaat wordt in toenemende mate toegepast, omdat deze volledig demontabel is. Daarom zijn we voorstander van een mechanisch bevestigd dak.”

New Horizon Material Balance

© Twycer / www.twycer.nl

Kingspan Unidek is samen met een aantal andere partijen actief betrokken bij New Horizon Material Balance. Uit dit collectief is een volledig circulair daksysteem tot stand gekomen. Een belangrijke stap in het duurzaam en circulair bouwen. De opbouw is volledig demontabel en wordt met garantie retour genomen aan het eind van de levensduur. “We zouden dit concept ook graag met andere partijen uitbouwen. Ook de bevestigers zijn herbruikbaar. De bitumineuze dakbedekking is eveneens een gerecycled product. De materialen die wij leveren voor dit concept worden over 25, 30 jaar weer teruggenomen. Zeker 90% van alle materialen is volledig herbruikbaar.”

Toekomstbestendig materiaal

EPS behoort tot een van de meest duurzame isolatiematerialen. Het heeft een van de meest lage LCA-scores (Life Cycle Assessment). Ferry Schaap: “Afgelopen jaar is de forfaitaire waarde aangepast op basis van de ontwikkelingen. We kijken bovendien naar alle aspecten in het proces. De grondstoffen – via Mass Balanced Methode – bestaan in toenemende mate uit hernieuwbare grondstoffen. Dat betreft het BIO-portfolio dat we onlangs hebben geïntroduceerd. We kijken naar biobased materialen, het verbeteren van productieprocessen, verpakkingen en het transport. De LCA-waardes worden door alle maatregelen nog lager. In combinatie met toekomstbestendig en demontabel bouwen, is EPS ideaal om circulair te bouwen.

Volgens Schaap betekent circulair niet alleen: ‘ik schroef het op de ene plek los en maak het op de andere plek weer vast’: “EPS dat bij ons als snijafval vrijkomt, wordt weer teruggebracht in het productieproces van EPS-isolatieplaten. We kijken nadrukkelijk naar EPS dat vrijkomt uit sloop en renovatie.  We zijn hiervoor betrokken bij de PolyStyreneLoop in Terneuzen. Door een innovatief proces wordt geëxpandeerd EPS opgelost en gezuiverd. Daarna wordt het omgezet in gegranuleerde recyclaat, waarbij de kwaliteit van het materiaal behouden blijft. Kingspan is als zogeheten recycling-HUB verantwoordelijk voor het inzamelen, shredderen en compacteren van de EPS-afvalproducten, voordat ze naar Terneuzen worden gebracht. Na bewerking wordt het recyclaat weer in onze isolatieplaten gebruikt.”

Duurzame toekomst

Kingspan is voortdurend bezig met duurzaamheid: “Ontwikkelingen, zoals het recyclen van EPS, past in de context van Planet Passionate, ons duurzaamheidsprogramma. De gebouwde omgeving draagt zo’n 39% bij aan de CO2 uitstoot (wereldwijd) Dat zijn zowel materialen, als gebruik van gebouwen. We staan voor een grote opgave om met z’n allen de CO2-uitstoot te neutraliseren in 2050. Wij willen hier actief aan bijdragen.”

Planet Passionate is een tien jaar durende duurzaamheidsstrategie van Kingspan, waarmee in 2020 een aanvang is gemaakt. Het doel hiervan is om door te investeren in duurzame energie, in circulariteit, het reduceren van de koolstofuitstoot en in het opvangen van 100 miljoen liter regenwater in 2030, een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beschermen van de natuur. “En”, zo besluit Ferry Schaap “We blijven onze processen en producten doorontwikkelen. We zijn nog niet klaar.”

Delen:

Meer visies op het Dak van Morgen