KIJK OP DAKEN,
EEN WERELD AAN MOGELIJKHEDEN

De toekomst van het dak volgens Isoniq

In deze aflevering van ‘Kijk op het Dak van Morgen’ vertelt Hein Coenen, eigenaar van Isoniq B.V. uit Urk,  hoe hij het dak van de toekomst ziet. In de serie ‘Kijk op het Dak van Morgen’ geven de bedrijven die aangesloten zijn bij TotaalDakConcept hun visie op de toekomst van het platte dak. Doordat er steeds meer functies aan het platte dak worden toegevoegd, wordt het belang van integrale kwalitatieve dakconstructies belangrijker. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Welke rol speelt het klimaat? Welke oplossingen worden bedacht om de problemen van morgen het hoofd te bieden? Kortom, een blik in de toekomst van het platte dak.

Isoniq is onmisbaar op het dak. De specialist in dakstanden en muurvoeten is de verbindende factor tussen dak- en gevelisolatie. De producten van Isoniq omsluiten het dak. Het hoofdthema als randgebeuren. Dat gebeurt met constructieve en isolerende bouwelementen. De standaard dakaansluitingen zijn met een metselwerkgevel, een stucgevel en met gevelbekleding. Daarnaast levert Isoniq maatwerkoplossingen. Zowel in vorm als in  maatvoering. Deze maatwerkoplossingen vallen onder de noemer Special. Hein Coenen: “Zeer interessant voor de architect. Er zijn situaties op het dak denkbaar met afwijkende vormen, omdat de architect die nu eenmaal ontworpen heeft. Dan kunnen we in samenwerking met de architect of met de aannemer een aangepaste vorm maken, bijvoorbeeld als ronddoorlopende aansluiting op de dakstand. We bieden architecten vormvrijheid voor platte daken.”

Meer installaties op het dak

Isoniq dakstanden

Het dak wordt door de toename van het aantal gebruiksfuncties niet alleen steeds belangrijker, maar tegelijkertijd ook gecompliceerder. Hein Coenen: “Er gebeurt van alles op en met dat platte dak. Het dakvlak wordt intensiever benut. Je ziet steeds meer installaties op het dak verschijnen. We passen daarom in toenemende mate verhoogde dakranden toe. Met een geïntegreerde versteviging. Veiligheid is door dat intensievere dakgebruik natuurlijk een focuspunt. In de traditionele hoge dakrandconstructie worden veelal stalen profielen gemonteerd, die weerstand geven tegen de windbelasting. Bij ons hebben die stalen profielen plaatsgemaakt voor in het element geïntegreerde houten balusters, die sterk genoeg zijn. Hout heeft een aantal voordelen. Je kunt er in de eerste plaats makkelijk in schroeven, hout is lichter dan staal en het is ook nog eens duurzamer dan staal.”

Duurzaam ondernemen

Over het belang van duurzaamheid zegt Coenen het volgende: “We ondernemen zoveel mogelijk fossielvrij. Elektrische auto’s, onze productieapparaat is volledig elektrisch en we kopen duurzaam opgewekte stroom in. Zelfs ons gras maaien we elektrisch. Daarnaast zijn we met onze partners in gesprek over de wijze waarop zij hun producten maken of omgaan met hergebruik van grondstoffen. We vinden het belangrijk dat ook zij zich inspannen om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Energieneutraal bouwen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de bouw. Nieuwe daken moeten duurzaam zijn. ‘Energieneutraal bouwen’ luidt het credo op weg naar een duurzame toekomst. Datzelfde geldt voor renovatie van daken. Ook op productniveau richt Isoniq zich op ontwikkelingen die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Hein Coenen: “We zijn op dit moment bezig om eps volledig te recyclen tot 100% second live eps. Hier kunnen weer nieuwe blokken van maken waar we dakstanden uit kunnen snijden. We zamelen zelf ook afval in op de bouwplaats. Wat we kunnen hergebruiken, gebruiken we ook weer. Ook in onze eigen fabriek spannen we ons in om afval te reduceren. We hebben ons eigen recyclestation. Als je nu niet met dit soort ontwikkelingen bezig bent, dan loop je over enkele jaren hopeloos achter. In situaties waarin het momenteel niet lukt om CO2-uitstoot te voorkomen, hebben we bos aangekocht om de CO2-uitstoot te compenseren. We proberen op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie te vervullen, voorop te lopen.”

Normen

De stap naar het dak is snel gemaakt. De invloed van de klimaatverandering zien we niet alleen in de achtertuin, maar ook op het dak. Meer regen in korte tijd. Hogere windbelastingen. Hein Coenen: “Onze berekeningen zijn gebaseerd op wat de Eurocode voorschrijft. Natuurlijk zijn onze producten uitvoerig getest bij onderzoekslaboratoria. Het komt wel eens voor dat we ons systeem niet kunnen toepassen, omdat de windbelasting te hoog is. Dit is wel een interessant gebied overigens. Veel dakranden worden op ervaring gemonteerd onder het mom van: ‘Zo moet het, omdat het altijd zo is gegaan’. Maar uitgangspunten veranderen. Normen worden scherper. Isoniq is wat dat betreft enigszins een vreemde eend in de bijt. We zitten diep in deze materie. Het leidt ertoe dat we af en toe zelfs  met de normeringscommissie in discussie gaan over de interpretatie van de norm. Als je met de toekomst van het dak bezig bent, dan is het noodzakelijk dat je in deze materie duikt. Al was het alleen al omdat we hierdoor er met onze producten beter op kunnen anticiperen.”

Een actuele ontwikkeling is dat de architect volgens Coenen het dak steeds meer ziet als een machinepark: “Alles moet uit het zicht. Geen leidingen of installaties langs de gevel. Prima natuurlijk. Het oog wil immers ook wat. Dat zal in de toekomst niet minder worden. Het gevolg daarvan is dat de architect de dakranden optrekt. Het heeft best wel wat gevolgen voor zo’n techniekdak. Je kunt er niet zomaar steenwol opleggen, want dat loop je kapot. Je moet beloopbare paden hebben, de beveiliging moet op orde zijn, je moet manoeuvreerruimte hebben. Het is een ontwikkeling die je steeds vaker ziet. In principe maakt het ons niet uit met wat voor soort dak we te maken hebben. Bij ons tellen de vierkante meters niet. We moeten er voor zorgen dat er een goede aansluiting van het dak op de gevel is. Onze producten vormen het verbindende element tussen dak en gevel.”

Nieuwe ontwikkelingen

Isoniq beweegt zich langs de dakrand. “Met Uniqes, dat gelieerd is aan Isoniq richten we ons op alle andere aansluitingen op het dak. Je hebt bijvoorbeeld een lichtkoepel en een constructief dak. Daar moet wat tussen. Uniqes maakt daar prefaboplossingen voor. Er komen vaak allerlei pijpen uit het dak, in combinatie met een schoorsteen bijvoorbeeld. Je hebt dan te maken met ronde, ovale of rechthoekige uitsparingen. Hiervoor maken wij complete prefaboplossingen die door de dakdekker gemonteerd kunnen worden. Anticiperend op het dak van morgen. Daar gebeurt immers steeds meer op. We gaan vaker naar prefaboplossingen toe tot zelfs complete voorgefabriceerde daken. De ontwikkeling die ik zie is dat de kleinere daken volledig prefab worden. Dat zal niet zo gauw gebeuren met grotere daken. Daar zul je wel vaker kleinschalige prefaboplossingen op zien. We zullen in de toekomst frequenter te maken krijgen met integrale dakconstructies. Dat betekent automatisch dat er meer samenwerking moet komen tussen leveranciers en/of fabrikanten onderling. Het eigen belang moet meer naar gedeeld belang. Daarin liggen kansen voor partijen zoals TotaalDakConcept.”

 

 

Delen:

Meer visies op het Dak van Morgen