Retentiedaken

retentiedak Sealeco

Er worden steeds strengere eisen gesteld aan platte daken, zoals bij daktuinen, parkeerdaken of waterretentiedaken. Deze eisen botsen soms met de uitgangspositie van platte daken. Water vasthouden op het dak is een van deze tegenstrijdige eisen. Een standaarduitgangspunt van een plat dak is dat water zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van afschot, waardoor het water wordt afgevoerd. Bij retentiedaken is dit het tegenovergestelde. Hier wil men juist water vasthouden om vervolgens gecontroleerd af te voeren. Ook kan het water worden ingezet in een grijswatersysteem. Veel van de traditionele dakbedekkingssytemen zijn niet berekend op het lang vasthouden van water. Uitzondering op deze regel is Prelasti Fleece EPDM van SealEco. De Prelasti Fleece EPDM is uitermate geschikt voor toepassing op retentiedaken. Lees de brochure over Prelasti Fleece.