Retentiedaken

Retentiedaken Nophadrain

Retentiedaken helpen tegen toenemende overstromingsproblematiek in stedelijke gebieden. Het claimen van land en de daarmee samenhangende afsluiting van natuurlijke bodem door verstedelijking worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van dit probleem. De kleine waterkringloop wordt steeds meer verstoord, omdat er geen tijd is om water te verdampen. Regenwater kan namelijk niet meer in de grond infiltreren, waardoor het water rechtstreeks naar het riool stroomt. Het riool raakt overbelast en dit zorgt voor mogelijke wateroverlast.

De Nophadrain Waterretentiesystemen
retentiedak ND WSM50 waterreservoirplaatNophadrain heeft specifieke waterretentiesystemen ontwikkeld voor daken met extensieve en intensieve begroeiing én met beloop- en berijdbare verharding. De basis van deze systemen zijn de verschillende ND WSE Waterretentie Elementen in combinatie met ND AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaars. Op basis van modellen voor regenafvoer zijn deze systemen ontworpen om berekende watervolumes gedurende een specifieke periode (bijv. 24 uur) op te slaan en af te voeren naar het riool. De wateropslagcapaciteit van de ND WSE Waterretentie Elementen varieert tussen 48 en 143 l/ m².

Waterretentie en waterbuffering: een slimme combinatie

Bij typische waterretentiesystemen is het opgevangen regenwater niet beschikbaar voor de vegetatie. Om het regenwater in eerste instantie beschikbaar te maken voor de vegetatie, raadt Nophadrain aan om alle waterretentiesystemen voor groendaken te combineren met de ND SM-25 of ND SM-50 Substraatplaten of ND WSM-50 Waterreservoirplaten. Deze producten worden boven de waterretentielaag geïnstalleerd en bufferen water tot aan hun verzadigingspunt (ca. 15, 30 of 40 l/m2). Geheel volgens ons motto: “Catch it, Keep it, Re-use it”.

retentiedak Nopadrain

Voordelen:

  • Meer water beschikbaar voor vegetatie
  • Bevordering van evapotranspiratie en de daarmee samenhangende waterkringlopen,
  • Alleen overtollig water komt in retentielaag terecht.

De ND WSM-50 Waterreservoirplaten fungeren bovendien als extra ‘filterlaag’. Hierdoor kunnen substraten met een hoger organisch gehalte worden gebruikt. Dit maakt biodiverse vegetatie mogelijk op het dak, waardoor de transpiratie en de verdamping van de neerslag toeneemt en omgevingstemperatuur daalt.