Retentiedaken

Kompaktdak foamglas

Het klimaat verandert onmiskenbaar. KNMI-gegevens tonen aan dat in de afgelopen eeuw in Nederland de hoeveelheid neerslag  met 25% is toegenomen. Ook de intensiviteit van buien is groter geworden. De verwachting is dat opwarming van de aarde dit fenomeen versterkt. In stedelijk gebied valt (mogelijk door de hogere temperatuur daar) meer neerslag dan er omheen. Extreme regenval levert allerlei problemen op wanneer dit onvoldoende kan worden afgevoerd. Een van de oplossingen daarvoor is te zorgen dat het water minder snel het riool bereikt. In het kader van ‘klimaat adaptief bouwen’ worden daarom door verschillende gemeenten inmiddels eisen gesteld aan waterbuffering op daken bij nieuwbouw.

Foamglas retentiedakenDus daar waar jarenlang uitgangspunt was om water zo snel mogelijk door middel van goed afschot van het dak af te voeren worden deze daken nu ontworpen om het water zo lang mogelijk op het dak te houden. Dit vereist een omdenken in het dakontwerp. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat een blijvende waterdichtheid met de grootst mogelijke zekerheid een eerste vereiste is. Daarbij dient de constructie, inclusief de isolatielaag bestand te zijn tegen de extra belastingen op deze daken. Mogelijke afwerkingen op de waterbufferlaag, zoals terrassen, groen of zelfs parkeervoorzieningen maken dat het onderliggende dakisolatiesysteem zonder enige twijfel bedrijfszeker dient te zijn.  Het FOAMGLAS® kompaktdak biedt deze benodigde duurzame, waterdichte zekerheid. Voor meer informatie: isolatiesystemen voor platte daken en constante prestaties door de tijd.