Groendaken

Nophadrain groendaken

Groendaken en Nophadrain zijn een twee-eenheid. Grofweg kunnen de groendaksystemen in twee categorieën worden verdeeld: extensieve groendaksystemen en intensieve groendaksystemen. Sedumdaken, daken met kruiden, grassen en wildbloemen of zelfs volwaardige tuinen en parklandschappen op daken met bomen, heesters, gazons, vaste planten en waterpartijen? De verschillende Nophadrain Groendaksystemen maken het mogelijk. 

Extensieve Groendaksystemen

Extensief groendak Nophadrain

De Nophadrain Extensieve Groendaksystemen worden compleet geleverd: van wortelwerende folie tot en met de vegetatie. De ideale ondergrond voor een extensief groendak wordt gevormd door het ND 4+1h of 5+1 Drainagesysteem op rol. Dit multifunctionele CE-gemarkeerde drainagesysteem met een hoge drukvastheid beschermt de vegetatie tegen de opstuwing van water en slaat tegelijkertijd water op in het ingebouwde waterreservoir voor droge periodes.

Extra waterbuffering en gewichtsbesparing wordt mogelijk gemaakt door het toepassen van de ND SM-25 en ND SM-50 Substraatplaten. De ND Drainagesystemen bieden het dakbedekkingssysteem bescherming tegen de opbouw van waterdruk en mechanische belastingen zowel tijdens als na de aanleg.

Intensieve Groendaksystemen

Intensief groendak Nophadrain

De Nophadrain Intensieve Groendaksystemen worden compleet geleverd: van wortelwerende folie tot en met de vegetatiedragende laag. Het is het duurzame systeem voor het aanbrengen van volwaardige tuinen en parklandschappen op daken met bomen, heesters, gazons en waterpartijen. Het hart van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem wordt gevormd door het ND ND 4+1h of ND 5+1 Drainagesysteem op rol. Dit multifunctionele CE-gemarkeerde drainagesysteem met een hoge drukvastheid beschermt de dakbedekking tegen de opstuwing van water en slaat, in combinatie met de ND WSM-50 Waterreservoirplaten, tegelijkertijd water op (40 l/m²) voor droge periodes. De ND WSM-50 Waterreservoirplaten fungeren bovendien als extra ‘filterlaag’. Hierdoor kunnen substraten met een hoger organisch gehalte worden gebruikt. De ND Drainagesystemen beschermen in combinatie met de ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie het dakbedekkingssysteem tegen mechanische belastingen.

Retentiedaken voor dakbegroeiing

Voor zowel de extensieve als de intensieve vegetatie biedt Nophadrain systemen die gericht zijn op waterretentie. Kijk voor meer uitleg bij de retentiedaken.