Groendaken

groendaken Foamglas

Wie kijkt er niet af en toe vanuit zijn werkplek even naar buiten of gaat naar buiten om even een luchtje te scheppen tijdens de lunch? Hoe fijn en stressverlagend is het dan niet als het uitzicht en de pauzeplek een rustgevende groene omgeving bieden? De ecologische, functionele en esthetische waarde van groendaken wordt tegenwoordig ruimschoots onderkend.

groendak met FoamglasWat niet altijd wordt onderkend, is de noodzaak om de juiste aanvullende eisen te stellen aan de onderliggende dakopbouw. Toepassing van uitsluitend een wortelwerende dakbedekking is daarbij niet voldoende. Bedenk maar eens wat er gebeurt bij een onverhoopte beschadiging van deze laag in een systeem, waarbij het water zich vrij kan verplaatsen onder en tussen de isolatielaag. Het gevolg is dat de lekkage niet is te traceren en het systeem raakt verzadigd. Lekkage kan al tijdens de uitvoering worden veroorzaakt als verschillende partijen werkzaamheden uitvoeren, nadat de dakdekker zijn werk heeft opgeleverd. Als de lekkage pas later merkbaar is en een begroening die zich reeds een aantal jaren heeft ontwikkeld op de schop moet voor herstel, is er, behalve hoge kosten, ook sprake van emotionele schade.

FOAMGLAS isolatie biedt met het Kompaktdak de meest veilige en duurzame ondergrond voor groendaken.  Het FOAMGLAS Kompaktdak wordt opgebouwd uit volledig verkleefde cellulair glas platen. Door de gesloten glascelstructuur van FOAMGLAS, de volledige verkleving van de plaatnaden, alsmede de volledig verkleefde 2-laags dakbedekking óp FOAMGLAS, is vochttransport tussen of onder de dakconstructie onmogelijk.  Kortom: de meest veilige en duurzaam presterende oplossing.  Voor meer informatie: isolatiesystemen voor platte daken en constante prestaties door de tijd.